Products by category

DOKU İŞLEME

Bir hastanın vücudundan bir doku örneğinin çıkarılmasından sonra, üretilen nihai mikroskobik lamların teşhis kalitesinde olmasını sağlamak için bir dizi fiziksel ve kimyasal işlem gerçekleştirilmelidir.

Doku bileşeninin yapısal koruma kalitesi, işleme sırasında reaktiflere maruz kalma sürelerinin seçimi ile belirlenir. boyamaya ve nihai teşhise kadar doku işlemedeki her adım önemlidir.

Teşhis için kaliteli slaytlar üretmek, sürekli uygulama ve deneyim yoluyla geliştirilen becerileri gerektirir.

Yeni teknoloji ve enstrümantasyon geliştikçe, histoloji laboratuvarının hasta bakımındaki rolü gelişmeye devam edecek, sürecin standardizasyonunu, artan üretkenliği ve mevcut kaynakların daha iyi kullanımını sağlayacaktır.

Fiksasyon, dehidrasyon, temizleme ve hatta infiltrasyonu içeren Doku İşleme prosedürü geçmişte manuel olarak gerçekleştiriliyordu.

Ancak yeni teknolojilerin ortaya çıkmasıyla birlikte Doku İşleme Cihazı, insan hatalarını en aza indirgemek, süreci hızlandırmak ve kaliteli dokular hazırlamak için histopatoloji laboratuvarlarının hizmetine sunulmuştur.