fiksasyon (iki kap)

İşleme aşamasına geçmeden önce enzimlerin dokuyu tahrip edecek aktivitesinin önlenmesi için doku formalinle sabitlenmelidir.

fıksasyon, bir dokudaki hücrelerin şeklinin ve bileşiminin mümkün olduğu kadar değişmemesini sağlayacak şekilde hücrelerin aniden öldürülmesine neden olan bir eylemdir.

Biyopsiler uygun süre boyunca %10 formalinde saklanmalıdır. Formalinin özellikleri çok önemlidir, tam penetrasyon için dokunun formaline tamamen batırılması gerekir.

Dikkat:

Formalin %10: Suda %37 oranında bulunan ticari formaldehit çözeltisine formalin denir ve biz onu saf formalin olarak kabul ederiz. Seyreltme için, numunelerin sabitlenmesi amacıyla %10 formalin elde etmek amacıyla bir hacim formalin için 9 hacim su ekliyoruz.

Dikkat:

Doku parçaları küçükse ve tam olarak sabitlenmemişse alkolün belli bir sabitleme etkisi olduğundan istisna olarak işleme dahil edilebilir.

Dikkat:

Büyük dokular parçalara ayrılarak aralarına pamuk yerleştirilmelidir ki formalin pamuğun içinden dokuya nüfuz etsin

fiksasyon

Formalin ile yapılan fiksasyon proteinlerin sabitlenmesine neden olur.

 

numune alma
Dokuda tamamen yapılmamış fiksasyon dokuda büzülmeyeden olur.

Share

Dear user, if you like the content on this page, you can share it with your friends on social networks by the following buttons.
Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Telegram

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *